معنی و ترجمه کلمه مختلج به انگلیسی مختلج یعنی چه

مختلج

convulsive
thriller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها