معنی و ترجمه کلمه مختلف الجنس و مختلف النوع به انگلیسی مختلف الجنس و مختلف النوع یعنی چه

مختلف الجنس و مختلف النوع

allogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها