معنی و ترجمه کلمه مخزن طبیعى و تحت الارضى آب به انگلیسی مخزن طبیعى و تحت الارضى آب یعنی چه

مخزن طبیعى و تحت الارضى آب

cenote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها