معنی و ترجمه کلمه مدت پنج روزه به انگلیسی مدت پنج روزه یعنی چه

مدت پنج روزه

pentad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها