معنی و ترجمه کلمه مدعى علیه به انگلیسی مدعى علیه یعنی چه

مدعى علیه

defendant
libelee
libellee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها