معنی و ترجمه کلمه مدور بودن به انگلیسی مدور بودن یعنی چه

مدور بودن

circularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها