معنی و ترجمه کلمه مدیر داده پردازى الکترونیکى به انگلیسی مدیر داده پردازى الکترونیکى یعنی چه

مدیر داده پردازى الکترونیکى

edp manager

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها