معنی و ترجمه کلمه مراجعه به آراى عمومى به انگلیسی مراجعه به آراى عمومى یعنی چه

مراجعه به آراى عمومى

referendum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها