معنی و ترجمه کلمه مربوط به دامنه کوه به انگلیسی مربوط به دامنه کوه یعنی چه

مربوط به دامنه کوه

subalpine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها