معنی و ترجمه کلمه مربوط به دریانوردى به انگلیسی مربوط به دریانوردى یعنی چه

مربوط به دریانوردى

nautical

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها