معنی و ترجمه کلمه مربوط به دیروز به انگلیسی مربوط به دیروز یعنی چه

مربوط به دیروز

yester

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها