معنی و ترجمه کلمه مربوط به زمان سلطنت ملکه ویکتوریا به انگلیسی مربوط به زمان سلطنت ملکه ویکتوریا یعنی چه

مربوط به زمان سلطنت ملکه ویکتوریا

victorian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها