معنی و ترجمه کلمه مربوط به شبه حصبه به انگلیسی مربوط به شبه حصبه یعنی چه

مربوط به شبه حصبه

paratyphoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها