معنی و ترجمه کلمه مربوط به شیر به انگلیسی مربوط به شیر یعنی چه

مربوط به شیر

lactic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها