معنی و ترجمه کلمه مربوط به قبل از تولد به انگلیسی مربوط به قبل از تولد یعنی چه

مربوط به قبل از تولد

antenatal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها