معنی و ترجمه کلمه مربوط به میکرب شناسى به انگلیسی مربوط به میکرب شناسى یعنی چه

مربوط به میکرب شناسى

bacteriologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها