معنی و ترجمه کلمه مرتجع به انگلیسی مرتجع یعنی چه

مرتجع

reactionary
resilient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها