معنی و ترجمه کلمه مرحله رویانى اولیه پس از بلاستولا به انگلیسی مرحله رویانى اولیه پس از بلاستولا یعنی چه

مرحله رویانى اولیه پس از بلاستولا

gastrula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها