معنی و ترجمه کلمه مرد سفید پوست به انگلیسی مرد سفید پوست یعنی چه

مرد سفید پوست

buckra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها