معنی و ترجمه کلمه مرهون ساختن به انگلیسی مرهون ساختن یعنی چه

مرهون ساختن

oblige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها