معنی و ترجمه کلمه مروارید به انگلیسی مروارید یعنی چه

مروارید

bdellium
margarite
nacre
pearl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها