معنی و ترجمه کلمه مرکز عصبى به انگلیسی مرکز عصبى یعنی چه

مرکز عصبى

nerve center

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها