معنی و ترجمه کلمه مسئله غامض به انگلیسی مسئله غامض یعنی چه

مسئله غامض

dilemma
imbroglio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها