معنی و ترجمه کلمه مسابقه دو در حالى که پاى مسابقه دهنده در کیسه پیچیده به انگلیسی مسابقه دو در حالى که پاى مسابقه دهنده در کیسه پیچیده یعنی چه

مسابقه دو در حالى که پاى مسابقه دهنده در کیسه پیچیده

sack race

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها