معنی و ترجمه کلمه مسافرت کردن با شتر به انگلیسی مسافرت کردن با شتر یعنی چه

مسافرت کردن با شتر

camel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها