معنی و ترجمه کلمه مسبب ناراحتى به انگلیسی مسبب ناراحتى یعنی چه

مسبب ناراحتى

worrisome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها