معنی و ترجمه کلمه مستبدانه به انگلیسی مستبدانه یعنی چه

مستبدانه

absolutely
arbitrarily
arbitrary
despotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها