معنی و ترجمه کلمه مستحضر داشتن به انگلیسی مستحضر داشتن یعنی چه

مستحضر داشتن

inform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها