معنی و ترجمه کلمه مسطح شدن زمین در اثر فرسایش به انگلیسی مسطح شدن زمین در اثر فرسایش یعنی چه

مسطح شدن زمین در اثر فرسایش

planation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها