معنی و ترجمه کلمه مسلم گرفتن به انگلیسی مسلم گرفتن یعنی چه

مسلم گرفتن

grant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها