معنی و ترجمه کلمه مسمویت غذایى به انگلیسی مسمویت غذایى یعنی چه

مسمویت غذایى

food poisoning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها