معنی و ترجمه کلمه مسمویت غذایى به انگلیسی مسمویت غذایى یعنی چه

مسمویت غذایى

food poisoning

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها