معنی و ترجمه کلمه مشاغبه به انگلیسی مشاغبه یعنی چه

مشاغبه

ignoratio elenchi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها