معنی و ترجمه کلمه مشتق شده از فعل به انگلیسی مشتق شده از فعل یعنی چه

مشتق شده از فعل

deverbative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها