معنی و ترجمه کلمه مشروب فروش به انگلیسی مشروب فروش یعنی چه

مشروب فروش

barkeep
barkeeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها