معنی و ترجمه کلمه مشروح به انگلیسی مشروح یعنی چه

مشروح

elaborative
punctual
unabridged

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها