معنی و ترجمه کلمه مشکل و پیچیده سازى به انگلیسی مشکل و پیچیده سازى یعنی چه

مشکل و پیچیده سازى

mystification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها