معنی و ترجمه کلمه مصرانه تقاضا کردن به انگلیسی مصرانه تقاضا کردن یعنی چه

مصرانه تقاضا کردن

clamor
clamour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها