معنی و ترجمه کلمه مضرب صحیح به انگلیسی مضرب صحیح یعنی چه

مضرب صحیح

integral multiple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها