معنی و ترجمه کلمه مضطرب به انگلیسی مضطرب یعنی چه

مضطرب

agitated
anguished
careworn
deuced
panicky
pother
uneasy
unruly
vexatious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها