معنی و ترجمه کلمه مطابق قواعد دستور به انگلیسی مطابق قواعد دستور یعنی چه

مطابق قواعد دستور

grammatical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها