معنی و ترجمه کلمه مطالبه به زور به انگلیسی مطالبه به زور یعنی چه

مطالبه به زور

exaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها