معنی و ترجمه کلمه مطمئن بودن به انگلیسی مطمئن بودن یعنی چه

مطمئن بودن

trust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها