معنی و ترجمه کلمه معالجه امراض به وسیله تجویز دارویى که دراشخاص سالم علائم آن مرض را به وجود آورد به انگلیسی معالجه امراض به وسیله تجویز دارویى که دراشخاص سالم علائم آن مرض را به وجود آورد یعنی چه

معالجه امراض به وسیله تجویز دارویى که دراشخاص سالم علائم آن مرض را به وجود آورد

homeopathy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها