معنی و ترجمه کلمه معامله گر پایاپاى به انگلیسی معامله گر پایاپاى یعنی چه

معامله گر پایاپاى

barterer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها