معنی و ترجمه کلمه معاونت به انگلیسی معاونت یعنی چه

معاونت

adjutancy
good fellowship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها