معنی و ترجمه کلمه معتدل به انگلیسی معتدل یعنی چه

معتدل

green
medium
middleman
mild
moderate
modest
sane
sober
soft spoken
temperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها