معنی و ترجمه کلمه معتقد به سرنوشت به انگلیسی معتقد به سرنوشت یعنی چه

معتقد به سرنوشت

fatalist


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها