معنی و ترجمه کلمه معتقد به وجود اقانیم ثلاثه به انگلیسی معتقد به وجود اقانیم ثلاثه یعنی چه

معتقد به وجود اقانیم ثلاثه

trinitarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها