معنی و ترجمه کلمه معتقد به وجود سه اقنوم در خداى واحد به انگلیسی معتقد به وجود سه اقنوم در خداى واحد یعنی چه

معتقد به وجود سه اقنوم در خداى واحد

trinity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها