معنی و ترجمه کلمه معشوقه به انگلیسی معشوقه یعنی چه

معشوقه

chamberer
dowsabel
doxy
girl
hetaera
hetaira
ladylove
leveret
love
maitred'hotel
mistress
paramour
peat
pet
stallion
sweetheart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها